سیگار را ترک کنید!

انسداد ریه بیماری شایع و پنهان در جهان

193
0 0
COPD به معنی بیماری مزمن، انسدادی ریوی ست. مزمن است چرا که درمان پذیر نیست و انسدادی به این خاطر که نفس کشیدن را سخت می‌کند. امروزه این بیماری در دنیا شایع شده و سومین علت مرگ و میر در دنیاست. افراد بسیاری به این بیماری مبتلا هستند اما از وجود آن بی‌خبرند. علت اصلی این بیماری سیگار است اما افراد غیر سیگاری نیز به آن مبتلا می‌شوند. دعوتید به تماشای این ویدئو در همین باره.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار