راهکارهایی برای تنفس راحت مبتلایان به COPD

می‌توان شاد بود حتی با بیماری مزمن انسداد ریه

222
0 0
نفسِ راحت کشیدن از بهترین اتفاقات زندگی ماست؛ وقتی در جایی با هوای کم هستیم، همه تلاش‌مان یافتن راهی برای رسیدن به اکسیژن است. انسداد مزمن ریه یا COPD یکی از بیماری‌های ریوی است که فرد مبتلا را در تنگنای تنفسی قرار می‌دهد... اما مبتلایان با انجام برخی کارها می‌تواند زندگی شادی داشته باشند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار