فکرهای ناخوانده درباره خودمان، جهان و آینده

درباره رنجی که عصبی‌ها از افکار منفی می‌برند...

168
0 1
افکار منفی خودکار، افکار منفی آسیب‌زایی هستند که بدون تمایل شخص، در فکر او ایجاد می‌شوند. این افکار موجب افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی می‌شوند و مربوط به سه حیطه خود، دنیا و آینده است. افکاری که حس بی‌ارزشی و پوچی را به فرد منتقل می‌کنند، افکار خطرناکی هستند و باید نسبت‌به آنها آگاه باشیم. ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار