چطور دچار هایپرتنشن می‌شویم؟

چهار عامل مهم افزایش فشار خون

243
0 1
فشار خون، میزان فشار وارد شده از سمت جریان خون به دیواره رگ‌ها است. خون از بطن راست وارد ریه شده، پر از اکسیژن می‌شود، وارد بطن چپ شده و از آنجا به سایر بافت‌ها هدایت می‌شود. فشار خون تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل میزان خون خارج شده از بطن، کل حجم خون بدن، مقاومت در عروق و غلظت خون است. برای کسب اطلاعات بیشتر تماشای این ویدئو به شما توصیه می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار