حصبه، یک بیماری قدیمی

آیا تب تیفوئید کشنده است؟

162
0 0
تب حصبه یا تب تیفوئید یک عفونت باکتریایی است که از آب یا فاضلاب و غذاهای آلوده ناشی می‌شود. این باکتری می‌تواند از طریق غذا وارد معده شود. در صورتی که فرد سالم باشد،باکتری توسط اسید معده کشته می‌شود اما در کودکان و افراد دارای نقص ایمنی، به اندام‌های مختلف بدن رفته و آنها را آلوده می‌کند. ویدئو را درباره حصبه تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار