روز اول مدرسه و اضطراب رهاشدگی در کودکان

چطور کودکم را بدون گریه به مدرسه ببرم؟

152
0 1
وقتی برای اولین بار کودک خود را به مهد کودک یا مدرسه می‌فرستید ممکن است گریه کند، به شما بچسبد یا ترس حضور در محیط جدید را داشته باشد. در چنین شرایطی کافی است احساس و ترس کودکتان را درک کنید و تا مدرسه با لبخند، محبت او را همراهی کنید و به او اطمینان دهید شما در خانه منتظرش هستید. در این ویدئو نکات بیشتری را در ارتباط اضطراب جدایی کودکان ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار