کی بود، کی بود، من نبودم!

چرا دیگرن را مقصر می‌دانیم؟

219
0 0
«تقصیر من نیست، به من چه؟» گاهی برای برخی اینها اولین جمله‌هایی هستند که هنگام وقوع اتفاقی، به زبان می‌آیند. شما هم وقتی اتفاقی می‌افتد یا موضوعی به‌درستی پیش نمی‌رود، دنبال مقصر می‌گردید؟ یا اینکه تمایل دارید تقصیر اشتباهات خود یا دیگران را به گردن فرد دیگری بیندازید؟ اگر چنین است، حتماً این ویدئو را تماشا کنید.


Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار