فرزند شما هم بد غذاست؟

همه بایدها و نبایدهای خوراندن غذا به کودک

234
0 0
آیا نوزاد شما در حوالی 10 ماهگی بعد از خوردن یک لقمه غذا گریه می‌کند؟ قاشق غذا را پس می‌زند؟ اکثر نوزادانِ بدغذا، همین‌ کارها را می‌کنند. بسیاری هم کمتر مشتاق غذا خوردن‌ هستند. بعضی‌ها هم دوست دارند با غذا بازی کنند یا زمانی طولانی را صرف خوردن کنند. قوانین دنیای کودکان با ما فرق دارد. سعی نکنید او به روش شما غذا بخورد، سعی کنید دنیا و روش او را بشناسید. در این ویدئو به والدین و مراقبان کودک آموزش می‌دهند، چه کنند تا کودک آداب درست غذا خوردن را بیاموزد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار