دلیل تنگی کانال نخاع و شیوه درمان آن

چه زمانی دیسک گردن را جراحی می‌کنند؟

179
0 0
به‌طور کلی درمان جراحی دیسک گردن توسط تکنینک‌های متفاوتی انجام می‌شود. دو روش انجام متداولی که وجود دارد روش قدامی یا روش جراحی از جلو و روش جراحی از عقبِ گردن است. کسانی که جراحی دیسک گردن را از جلو انجام می‌دهند بیمارانی هستند که دیسک گردن بر روی ریشه عصبی یا در یک یا دو قسمت بر روی نخاع فشار زیادی وارد کرده‌است. در این ویدئو انواع شیوه جراحی دیسک گردن توضیح داده شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار