دارودرمانی و مواجهه با بیش‌فعالی

چرا زود عصبانی می‌شوم یا تمرکز خیلی کمی دارم؟

136
0 0
ممکن است فرزندتان اکثر اوقات به حرف شما گوش ندهد یا دوستتان تحت هیچ شرایطی استراحت کافی نداشته باشد و او را همیشه مشغول انجام کاری ببینید. شاید این رفتارها غیرعمدی باشد و آنها از اختلال بیش‌فعالی رنج می‌برند. پس بهتر است کمک کنید تا یک روان درمانگر موضوع را بررسی کند. ویدئو را در همین باره تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار