یواشکی رفتن و ترس از گریه بچه‌ها!

بروید اما به بچه اطمنان بدهید که برمی‌گردید

165
0 1
اضطراب جدایی و ترس نبودن مادر تا سن دو سالگی در همه کودکان وجود دارد. گاهی پیش می‌آید که مجبور می‌شویم از فرزندمان دور شویم اما نکته مهم این است که اگر از ترس شلوغ‌کاری و گریه کودک مخفیانه و بدون خداحافظی برویم به اعتمادِ او لطمه بدی می‌زنیم. پس بهتر است حتی وقتی گریه فرزندمان را دیدیم بدون نگرانی او را از رفتن خودمان آگاه کنیم و اطمینان دهیم که بازمی‌گردیم. در این ویدئو درباره اضطراب جدایی و راه‌های مقابله با آن توضیح داده شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار