اضطراب عادت روزانه‌ای شایع در دنیا!

هشت نشانه اضطراب پنهان را می‌شناسید؟

253
0 0
کمال‌گرایی نشانه پنهانی از داشتن اضطراب زیاد است. زمانی‌که برای کامل‌بودن تلاش می‌کنید و انتظار بی‌نقص‌بودن، دارید افکار سرزنش‌گر در ذهن فعال می‌شود و همین امر اضطراب را تشدید می‌کند. در این ویدئو نشانه‌های بیشتر مضطرب‌بودن را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار