قبل اقدام اورژانسی، فین نکنید و بینی را فشار ندهید

خون‌دماغ خلفی و قدامی چیست؟

202
0 0
خونریزی از بینی دو نوع قدامی و خلفی دارد که در موارد تماس با اورژانس با خون‌دماغ خلفی مواجهیم. این خونریزی برخلاف قدامی که حجم کمتری دارد و بدون اقدام خاصی بند می‌آید، حجمش زیاد است. در قدامی خون از سوراخ‌های قدامی بینی و در خلفی از حلق می‌آید. در موارد خونریزی خلفی، باید از فین کردن و فشار دادن بینی خودداری کرد. در این ویدئو دکتر آرش تبرایی دستیار تخصصی رشته طب اورژانس از انواع خونریزی و موارد مهم اقدامات اورژانسی می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار