مانور هایملیخ برای آسپیراسیون ریوی

وقت پریدن جسمی در گلوی کودک چه کنیم؟

242
0 0

هنگامی که جسمی در گلوی کسی می‌پرد اگر قابل رویت باشد با انگشت می‌توان آن‌را خارج کرد؛ در غیر این صورت اقدام به خارج کردن جسمی که دیده نمی‌شود بسیار خطرناک است. در صورتی که بیمار هوشیار و دارای صدا است، مجبورش کنید سرفه کند و به پشت او بزنید. مانور هایملیخ یکی دیگر از راه‌کارهای خانم دکتر نازنین علایی، متخصص طب اورژانس در خصوص چنین اتفاقاتی است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار