شاید برای شما هم اتفاق بیفتد...

چرا وقت استرس حافظه‌ام خالی می‌شود؟

8.4K
0 0

حتماً برایتان پیش آمده که برای یک امتحان مهم چندین روز به خوبی مطالعه کرده‌اید. هنگام شروع امتحان با اضطراب منتظر دریافت برگه سؤال از معلم هستید. با گرفتن برگه سؤال را می‌خوانید. اتفاقی افتاده! این سؤال را بارها خوانده بودید اما جوابش یادتان نمی‌آید. چه اتفاقی در مغز افتاده؟ این ویدئو به شما می‌گوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار