شش عامل بروز اضطراب شدید

اضطراب مثل سرماخوردگی رایج است

233
0 0
اضطراب شدید می‌تواند نگرش، افکار، رفتار و احساس فرد را احاطه کند و باعث می‌شود فرد حس سرخوردگی و افسردگی داشته باشد. عوامل مختلفی در ایجاد اضطراب نقش دارند و با شناخت آنها می‌توانیم میزان اضطراب خود را کنترل کنیم و به تعادل روانی برسیم. در این ویدئو 6 عامل که افراد را مضطرب می‌کند، بشناسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار