شروع به تکاپو و کشف جهان اطراف

نوزاد هفت‌ ماهه چه توانمندی‌هایی دارد؟

199
0 0
اگر هنگامِ بیرون رفتن از خانه نوزادتان با دستش اشاره می‌کند که نزد او برگردید یا برای شما دست تکان می‌دهد و می‌خواهد بغلش کنید، یعنی هفت‌ماهگی‌اش بی‌آن‌که تاریخ را درنظر بگیرید، شروع شده‌است. این ویدئو از ویژگی‌های نوزادان هفت‌ماهه با شما سخن می‌گوید. از ماه هفتم که فرزند دلبند شما خیال دارد از زمین و ساکن بودن دل بِکند و تحرک داشته‌باشد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار