انواع کم شنوایی؛ علت و نحوه درمان

ایمپلنت حلزونی چطور باعث شنوایی می‌شود؟

178
0 0
بیماری کم‌شنوایی به سه نوع تقسیم می‌شود، انتقالی، حسی‌عصبی و یا مخلوطی از هر دو. در بیمارانی که از ناشنوایی یا کم‌شنوایی بسیار شدید رنج می‌برند راهی جز کاشت ایمپلنت حلزونی نیست. این ایمپلنت با استفاده از تبدیل صداهای اطراف به سیگنال، تبدیل سیگنال به پالس‌های الکتریکی و فرستادن آن به بخش حلزونی گوش، شنوایی را به‌طور کام به فرد مبتلا بازمی‌گرداند. در این ویدئو به طرز عملکرد ایمپلنت حلزونی اشاره می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار