شش ماهگی آغاز ابتلا به رهاشدگی

چه کنم تا فرزندم دچار اضطراب جدایی نشود؟

215
0 0
اضطراب جدایی ترسی طبیعی است که حدود شش تا هشت ماهگی در کودکان ایجاد می‌شود و تا دو سالگی ادامه دارد. آنها در این دوره وابستگی زیادی به پدر و مادر خود دارند و غیبت والدین برایشان هراس‌آور است. تکنیک‌های ساده‌ای وجود دارد که والدین می‌توانند اضطراب جدایی کودک خود را مدیریت و از مزمن شدن آن جلوگیری کنند. البته در این تکنیک‌ها ترک کردن کودک به شکل پنهانی جایی ندارد! با تماشای این ویدئو با شیوه مواجه با اضطراب جدایی در کودکان آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار