نشانه‌‌هایی که خبر از تهدید سلامت روان می‌دهد

هفت مرحله کاویدن روان!

168
0 1
سلامتی جسم و روان یک فرایند دو سویه است؛ روان سالم در جسمی سالم و به عکس. گاهی روان دچار بیماری پنهانی است که شاید از آن بی‌اطلاع باشیم. در حالی که می‌توان با بررسی نشانه‌های رفتاری‌ به میزان سلامت روان خود پی ببریم. ویدئوی پیش رو هفت نشانه در خطر بودن سلامت روان را می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار