استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوک پیوژن، باکتری‌های زرد زخم

زرد زخم غیرتاولی، تاولی و اکتیما را بشناسید

209
0 0
زرد زخم یک عفونت باکتریایی بسیار مسری پوستی است و بیشتر نوزادان و کودکان بین سنین دو تا پنج سال را درگیر می‌کند و سه نوع غیرتاولی، تاولی و اکتیما دارد. زرد زخم توسط استافیلوکوکوس اورئوس ایجاد می‌شود در این ویدئو زرد زخم اولیه و ثانویه و انواع آن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار