اسباب‌بازی‌های کوچک ممنوع!

چطور از آسپیراسیون پیش‌گیری کنیم؟

7.1K
0 1
آسپیراسیون یا پریدن جسمی در مجاری هوایی، اتفاقی است که بیشتر برای کودکان زیر 5 سال بیشتر رخ می‌دهد. برای پیش‌گیری از چنین اتفاقی خانم دکتر نازنین علایی متخصص طب اورژانس از کنترل کودک زمان خوردن، نوع خوراکی‌ها و اسباب‌بازی‌های مناسب می‌گوید، جهت پیش‌گیری از چنین رخدادی آموزش می‌دهند. این ویدئو را برای کسب اطلاعات بیشتر تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار