وقت ابتلا به کزار چه اتفاقی برای سلول‌های بدن می‌افتد؟

تماشای ورود هاگ‌های کزاز به زخم و ایجاد بیماری

217
0 1
کزاز بیماری عفونی است که باعث سفت شدن عضلات و اسپاسم می‌شود. هاگ‌های کزاز می‌توانند در پوست جوانه بزنند تا باکتری‌های زنده‌ کزاز تولید را کنند. هاگ‌ها همچنین سمی به نام تتانواسپاسمین ترشح می‌کنند که وارد جریان خون می‌شود، تعداد باکتری‌ها با رشد تقسیم سلول‌های باکتریایی افزایش می‌یابد و در انتها یک هاگ ایجاد و تعداد بیشتری از باکتری‌های سمی تتانوسپاسمین تولید می‌شود. این ویدئو نشان می‌دهد هاگ‌ها بعد از ورود به بدن با سلول‌ها چه می‌کنند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار