راه‌کارهای خانگی برای کم شدن حجم شیر

زیادی پر شدن سینه از شیر چه عواقبی دارد؟

199
0 1
گاهی نومادران شیر بیشتری در سینه دارند که همین ازدیاد و جمع شدن شیر در سینه باعث درد و بروز مشکلاتی می‌شود. می‌توان با برخی راه‌کارهای خانگی آن‌ها را برطرف کرد و البته اگر این موارد شامل تب به همراه ایجاد توده در سینه باشد باید به پزشک مراجعه شود.این ویدئو درباره پُرشدن بیش از حد سینه است و راه‌کارهایی برای آن ارائه می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار