به زخم اجازه ترمیم بدهید

زخم‌های سطحی و درمان خانگی

193
0 0
هنگام زخم شدن عضوی از بدن اگر گمان می‌کنید عمیق و عفونی است به پزشک مراجعه کنید. در غیر این صورت با بانداژ و وازلین آن را بهبود بخشید، هر روز بانداژ را عوض کنید، روی زخم را با پاک کننده تمیز کنید، زخم را نکَنید و به آن اجازه ترمیم دهید. در این ویدئو با شیوه درمان زخم‌های سطحی و جلوگیری از بزرگ شدن آن آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار