درباره تاثیر دیابت بر روی شبکیه چشم بدانید

رتینوپاتی دیابتی یا درگیری دیابت با چشم

7.2K
0 0
رتینوپاتی دیابتی یا تاثیر دیابت بر چشم زمانی اتفاق می‌افتد که رگ‌های خونی شبکیه مسدود می‌شوند. شبکیه پشت چشم قرار دارد و بینایی ما با آن فعال می‌شود و از آن‌جایی که دیابت یا قند خون روی اعضای بدن اثر می‌گذارد این مسدودی می‌تواند باعث کوری یا قطع ارتباط شبکیه شود. باتوجه به شایع بودن دیابت، خوب است این ویدئو را ببینید و نسبت‌ به این بیماری شناخت کافی پیدا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار