آشنایی با نحوه انتخاب درست ضدآفتاب

چه فرقی بین ضدآفتاب‌های شیمیایی و فیزیکی وجود دارد؟

215
0 1
ضدآفتاب‌ها به دو دسته ضدآفتاب‌های شیمیایی و ضدآفتاب‌های فیزیکی تقسیم می‌شوند. ضدآفتاب‌های شیمیایی با نام «آووبنزون»، مثل «اکسی‌بنزون» نیز شناخته می‌شوند و ضدآفتاب‌های معدنی یا مینرال نیز مثل «زینک اکساید» با نام ضدآفتاب‌های فیزیکی شناخته می‌شوند. ضدآفتا‌ب‌های معدنی برای پوست‌های حساس مناسب نیستند و باعث تحریک و واکنش حساسیتی می‌شوند. این ویدئو با مقایسه انواع ضدآفتاب‌ها به خطرات آن‌ها برای انسان و محیط زیست اشاره می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار