چهار روش تشخیص علت رفلاکس

چطوری ترش نکنم؟

290
0 0
رفلاکس معده یا برگشت غذا از داخل معده به مری که به صورت عامیانه به آن ترش کردن می‌گوییم، لذت غذاخوردن را برای شما کم می‌کند و باعث ناراحتی می‌شود. اما این چیزی نیست که قابل پیشگیری یا درمان نباشد. با یک رژیم غذایی ساده و پرهیز از بعضی چیزها مثل نیکوتین و کافئین می‌توان به بهبود این شرایط کمک کرد. البته قبل از آن باید بفهمید معده شما به به چه چیزی واکنش نشان می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار