ناظر آگاه کودکان باشید!

علائمی که نشان می‌دهد به کودک تجاوز شده است

7.2K
0 3
کودکی که تحت آزار جنسی قرار گرفته است، تغییر رفتار دارد و کارهایی می‌کند مانند: بدرفتاری با عروسک‌هایش، آسیب به ناحیه تناسلی عروسک، به زور درآوردن لباس کودکی دیگر، اضطراب، شب‌اداری، منزوی شدن و... می‌دانید در صورت بروز چنین علائمی در کودک باید چه کنید؟ دکتر زهره کشاورز سکسولوژیست، دکترای تخصصی سلامت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این مورد اطلاعات بیشتری به شما می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار