خونریزی بینی و نیاز به بررسی گوش، حلق و بینی

چرا برخی باید علت خون‌دماغ را در بیمارستان بررسی کنند؟

222
0 2

کودکان و سالمندان وقت خون‌دماغ نیاز به مراقبت و توجه بیشتری هستند، حتی اگر خونریزی کنترل شود. بهتر است بعد از انجام اقدامات لازم در منزل آنها را برای چکاپ و بررسی به مراکز درمانی برد. دکتر آرش تبرائی دستیار تخصصی طب اورژانس در این ویدئو توضیح می‌دهد چرا نباید ساده از کنار خون‌دماغ شدن کودکان و سالمندان گذشت؛ به ویژه کسانی که زوال عقل دارند یا کودکی که ترشحات خونی و چرکی کنترل نشده دارد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار