کم‌خونی همولیتیک و انواع آن

درباره کم‌خونی خود ایمنی چه می‌دانید؟

229
0 0
کم‌خونی همولیتیک خودایمنی، یک اختلال خونی نادر است که در آن آنتی‌بادی‌های بدن فرد، باعث نابودی گلبول‌های قرمزش می‌شوند. در بیشتر موارد، این اختلال به دو دسته تقسیم می‌شود که این ویدئو، نحوه تاثیر هرکدام از این دو دسته را بر بدن توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار