غذای سالم و کاهش افسردگی و بهبود عملکرد ذهن

رژیم غذایی مدیترانه‌ای افسردگی را بهبود می‌دهد؟

233
0 0
یک رژیم غذایی سالم کاهش 30 درصدی افسردگی و بهبود 40 درصدی تفکر را به دنبال دارد. همچنین با خوردن مواد غذایی ناسالم کارکرد بخش حافظه در هیپوکامپ مغز دچار مشکل می‌شود. این ویدئو درباره چگونگی اثرگذاری مثبت و منفی غذا بر عملکرد مغز است و همچنین درباره اثر رژیم غذایی مدیترانه‌ای بر بهبود خلق و خوی آدم‌ها در یک مطالعه تحقیقاتی می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار