عملکرد مغز در به خاطرسپاری کلمات و معانی آن

چگونه مغز ما گفتار را پردازش می‌کند؟

235
0 0
میانگین کلماتی که یک فرد تا سن شصت سالگی می‌تواند بیان کند بین 35000 تا 56000 است. تلفظ اکثر این کلمات، کمتر از یک ثانیه طول می‌کشد. ذهن در 98 درصد مواقع کلمه صحیح را انتخاب می‌کند. اما درک گفتار با درک مطلب متفاوت است. اکثر مردم قادر به درک بالا، حدود هشت هجا در ثانیه هستند. در حقیقت مغز می‌تواند پس از تشخیص کلمه به طور همزمان به معانی آن نیز دسترسی پیدا کند. برای اطلاعات بیشتر به تماشای این ویدئو دعوت می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار