استرس و بیماری‌هایی که ایجاد می‌کند

آماده‌باش مدام مغز و ارسال پیام رنج!

280
0 0
از استرس گریزی نیست اما می‌شود آن را کنترل کرد یا از میزان آن کاست. در زندگی نمی‌توانیم جلوی وقوع برخی اتفاق‌های غیرمترقبه و استرس‌زا را بگیریم، اما می‌توانیم با روش‌هایی از استرس زیاد در وجودمان و عواقب جسمی و روحی آن بکاهیم. این ویدئو از روش‌های کنترل و کاهش استرس در زندگی روزمره می‌گوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار