اهمیت غربالگری شنوایی نوزادان و تاثیر آن بر یادگیری

مراحل شنوایی‌سنجی نوزاد را پس از تولد تماشا کنید

235
0 0

یکی از تست‌های روتین بعد از تولد نوزاد، غربالگری شنوایی است. برای این کار نوزاد با روش غربالگری انتشار صوت خودکار یا OAE بررسی می‌‌شود، اگر به دلایلی مانند شلوغی اتاق تست جواب واضحی نداشت، آزمایش پاسخ ساقه مغز به اصوات خودکار یا ABR انجام می‌شود. در این ویدئو چگونگی شنوایی سنجی نوزادان را پس از تولد تماشا کنید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار