علت داسی شدن گلبول‌های قرمز

وقتی گلبول‌های قرمز از شکل طبیعی خود خارج می‌شوند

219
0 0
بیماری کم‌خونی داسی‌شکل، یک بیماری ژنتیکی است. در این بیماری، گلبول‌های قرمز که نقش مهمی در تنفس سلول‌های بدن دارند، تغییر شکل می‌دهند. این تغییر شکل، باعث کوتاه شدن عمر گلبول قرمز و گیر افتادن آن در رگ‌های کوچک‌تر بدن می‌شود
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار