نگاه اجمالی به رشد تدریجی جنین

وقتی جوانه کوچک‌تان شست پایش را می‌مکد

255
0 1
جنین در سه ماهه دوم به‌سرعت رشد می‌کند. او طی هفته شانزده، استخوان‌هایش سخت‌تر و قوی‌تر می‌شود و کم‌ کم حرکت می‌کند. در هفته بیستم جنین انگشت‌های پایش را در دهان می‌گذارد و خیلی می‌خوابد. اندام تناسلی او تا هفته بیست و دوم کامل شکل می‌گیرد و می‌توان ابروها و موهای نرم او را هم دید. این ویدئو تمامی لحظات رشد جنین را نشان می‌دهد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار