مرگ‌‌ومیری بیشتر از تلفات نظامی در جنگ اروپا

تیفوس بدترین دشمن انسان تا اواسط قرن بیستم!

224
0 0
تیفوس بیماری کشنده‌ای است که از ابتدای قرن شانزدهم شناسایی شد و گفته می‌شود میزان تلفاتش از مرگ‌ومیر ناشی از جنگ در اروپا بیشتر بوده است. بیماری عفونی که در شمار بیماری‌های آلوده قرار گرفته از نوعی شپش و کک به انسان منتقل می‌شود. در این ویدئو تاریخچه تیفوس و علت، عوارض و اثرات آن بر جوامع را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار