آزارهای کودکی و عواقب آن در آینده

رنجی که از کودکی به دوش می‌کشیم

204
0 0
دوران کودکی، نقش مهمی در شکل‌دهی شخصیت شما در آینده دارد. برای همین تجربه آزارها و اذیت‌هایی جسمی، روحی و جنسی می‌تواند اثرات مخربی در آینده و زندگی کودک بگذارد. در این ویدئو با چند نمونه از این آسیب‌ها و عوارض آن آشنا خواهید شد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار