موفقیت‌های بزرگ همنشین شکست‌های بزرگند

تله کمال‌گرایی چیست؟

749
0 0
تله کمال‌گرایی یعنی معیارهای قابل دسترسی نداریم و استانداردهایمان غیرواقعی، دور و عجیبند! خیلی تلاش می‌کنیم اما به معیارهای خیالی‌مان دست پیدا نمی‌کنیم. در نهایت سرخورده می‌شویم و احساس ناتوانی می‌کنیم. ما افراد موفق را الگو قرار می‌دهیم، درحالی که موفق‌ها عمدتا فقط از موفقیت خودشان می‌گویند و نه شکست‌های پشت آن. در این ویدئو با تله کمال‌گرایی و عوارض آن بر زندگی افراد مبتلا آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار