پیوند کلیه جایگزین دیالیز

دیالیز چیست و چگونه انجام می‌شود؟

14K
0 1
گاهی کلیه‌ها در اثر نوشیدن الکل، مصرف برخی داروها، بیماری‌هایی مانند دیابت، عفونت و... از کار می‌افتد. در این حالت برای تصفیه خون باید دیالیز کرد که کاری زمانبر و گاهی ناخوشایند است و پیوند کلیه می‌تواند راه حل جایگزین دیالیز باشد. در این انیمیشن کوتاه، شیوه دیالیز خون به نمایش درمی‌آید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار