تکنیک‌هایی ساده برای مادر و نوزاد

نحوه صحیح شیردادن به نوزاد را تماشا کنید

8.9K
0 2

موقعیت و اینکه مادر نوزاد را در هنگام شیردهی چگونه نگه دارد، مسئله مهمی است. در این ویدئو شاهد چند تکنیک هستیم که با توجه به راحتی مادر و نوزاد می‌توان آن‌را به کار برد. این تکنیک‌ها عبارتند از: نزدیک کردن، آزاد بودن سر، در یک راستا بودن سر و بدن کودک و قرار گرفتن بینی نوزاد مقابل سینه مادر است.
تماشای این ویدئو را از دست ندهید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار