19.4K
1 0

کنه‌ای که روی پوست تونل می‌زند

گال چیست؟

گال خارش شدید پوست است در اثر حمله نوعی کنه که علاقه‌ دارد روی پوست انسان زندگی کند و نوع ماده‌اش هم از این سو به آن سو تونل بزند. بیماری در اثر تماس پوستی طولانی با فرد مبتلا منتقل می‌شود و استفاده از لوازم مشترک آلوده مانند حوله. گال قابل درمان است به شرطی که همه افرادی که در نزدیکی بیمار بودند نیز تحت درمان باشند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود