کنه‌ای که روی پوست تونل می‌زند

گال چیست؟

11.9K
1 0
گال خارش شدید پوست است در اثر حمله نوعی کنه که علاقه‌ دارد روی پوست انسان زندگی کند و نوع ماده‌اش هم از این سو به آن سو تونل بزند. بیماری در اثر تماس پوستی طولانی با فرد مبتلا منتقل می‌شود و استفاده از لوازم مشترک آلوده مانند حوله. گال قابل درمان است به شرطی که همه افرادی که در نزدیکی بیمار بودند نیز تحت درمان باشند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار