ایفای نقش والدی مقدم بر نقش شریک زندگی است؟

حواستان به صمیمیت و حفظ لذت در روابط زناشویی باشد

380
0 1
در زندگی زناشویی لازم است که زوجین گاهی فارغ از مسائل روزمره، زمانی را صرفا به خودشان اختصاص دهند و وظایف والد بودن ارجح بر وظایف همسر بودن نشود. نقش زوجین نباید در زندگی مشترک کمرنگ شود. اولویت، خودِ والدین و رابطه صحیح آن‌هاست. لذت و صمیمیت باید در طول زندگی مشترک حفظ شود. در این ویدیو آقای دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو سکسولوژیست از صمیمیت در زناشویی می‌گویند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار