خطر پورنوگرافی در ایجاد انتظارات غیرواقعی

رابطه جنسی چقدر طول می‌کشد؟

675
0 0
با توجه به فقدان آموزش صحیح جنسی در کشور، اصولا این آموزش در افراد صرفا به شکل محیطی کسب می‌شود و تاثیر دنیا سرگرمی بر این آموزش‌ها بسیار موثر است. یکی از موارد گمراه‌کننده، پورنوگرافی است که قطعا از واقعیت فاصله دارد. اما درنهایت این تصاویر می‌تواند اثرگذار باشد. در این ویدئو آقای دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو سکسولوژیست از تاثیر تبلیغات مدرن بر رابطه جنسی و نگرانی از انزال زودرس می‌گویند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار