ذهن‌آگاهی و تاثیر آن بر رژیم غذایی

چرا برخی به پرخوری یا کم‌خوری عصبی دچار می‌شوند؟

1.1K
0 1
اضطراب و استرس عوارض مختلفی دارد و پرخوری یا کم اشتهایی عصبی نیز یکی از این موارد است و درمان اساسی می‌تواند با کمک روانشناسان یا روانپزشک به متخصص تغذیه باشد؛ در این ویدئو خانم دکتر آزاده نجارزاده متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ما را از خطرات پرخوری عصبی آگاه می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار