روش‌های درمانِ تعداد کم اسپرم یا همان الیگواسپرمی

تعداد کم اسپرم به معنای ناباروری است؟

80
0 0
یکی از دلایل شایع ناباروری می‌تواند تعداد کم اسپرم موجود در مایع منی باشد. این مشکل در آزمایشی با عنوان تجزیه یا آنالیز مایع منی مشخص می‌شود. دلایل الیگواسپرمی ممکن است انسدادی یا غیرانسدادی باشد، اما برای هر دو حالت، روش‌هایی برای درمان وجود دارد که در این ویدیو با آنها آشنا می‌شویم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار