در طول حمله آسم چه اتفاقی برای ریه می‌افتد؟

تخم سوسک، کپک و شوره بدن حیوانات خانگی محرک‌هایی برای شروع حمله آسم!

135
0 0
تماشای این ویدئو شما را با نحوه عملکرد ریه و انتقال اکسیژن به مویرگ‌ها و رفع دی‌اکسید کربن آشنا می‌کند و اینکه در صورت وجود آلرژن‌ها در هوای تنفس شده، برونشیول‌ها منقبض و حمله آسم رخ می‌دهد. محرک‌های فضای باز ماننده گرده و دود، محرک‌ها و آلرژن‌های داخلی مانند کپک و تخم سوسک و آلرژن‌های غذایی مانند ماهی و صدف و شرایطی مانند عفونت‌های تنفسی و استرس که باعث التهاب راه‌های هوایی و سرفه، خس خس سینه تنگی نفس و فشار در قفسه سینه می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار