بهوشی به وقت کنکاش معده و روده

برای آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیهوشی عمومی انجام می‌شود؟

306
0 1
آندوسکوپی و کلونوسکوپی تا قبل از استفاده از روش بیهوشی کاری آزاردهنده بود. اما حالا برای اینکه بیمار درد کمتری را متوجه شود، او را بیهوش می‌کند. در این ویدئو خانم دکتر مرضیه حسنی متخصص بیهوشی، درباره نوع بیهوشی برای آندوسکوپی و کلونوسکوپی توضیح می‌دهد و اینکه گرچه شبیه به بیهوشی عمومی است اما خوابی عمیق است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار