استرس و اضطراب و رابطه آن با پرخوری و کم‌خوری عصبی

برای درمان پرخوری و کم‌خوری عصبی از چه تخصصی کمک بگیریم؟

275
0 0
تاثیر حمله‌های عصبی و استرس عوارض مختلفی دارد و پرخوری یا کم اشتهایی عصبی نیز یکی از این موارد است درمان اساسی می‌تواند به کمک روانشناسان یا روانپزشک به متخصص تغذیه باشد؛ در این ویدئو خانم دکتر آزاده نجارزاده متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ما را از خطرات پرخوری عصبی آگاه می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار